Triple_S Stability

پایداری ففو ( فشارنده فنر ورزشی)

با ففو (فنر فشاری ورزشی)

باشگاه را به خانه خود ببرید و همه عضلات خود را به آسانی با یک وسیله تقویت کنید.

همانطور که در ویدیو مشاهده می نمایید ، این وسیله پایداری بسیار خوبی دارد و تعادل خود را به خوبی حفظ می کند که به شما این اطمینان را می دهد که بدون نگرانی از اینکه مبادا در برود ، آن را در زیر سر یا پا قرار داده و تمرین خود را انجام دهید. اما احتیاط کنید که با آن به لطافت رفتار نمایید،‌ چراکه فنر نسبت به میزان نیروی وارده و زاویه نیروی وارده واکنش متقابل نشان می دهد.

همچنین بخوانید  ففو برای دست

با ففو (فنر فشاری ورزشی)

باشگاه را به خانه خود ببرید و سینه های خود را حجیم و سفت کنید.

بدون دیدگاه

ارسال نظر

ایمیل شما نزد ما ایمن است و به نمایش گذاشته نخواهد شد.

39 + = 49