ففو

تخفیف!

خیلی سبک

ففو (فنر فشاری ورزشی) مدل خیلی سبک

 • زرد
 • کمتر از ۶۰۰ گرم
 • وزن با بسته‌بندی یک کیلوگرم
 • ضخامت میله فنر ۴ میلی‌متر
 • قطر فنر ۱۰ سانتی‌متر
 • تعداد حلقه‌های فنر ۹ و نیم دور

تقویت عضله های  زیربغل و سینه – عضله های دست و شانه و مچ دست – عضله های کف لگن و کشاله ران – عضله های ران پا و ساق پا

مناسب برای ؛ آقایان و بانوان ، توانبخشی و فیزیوتراپی – خانم های بالای 65 سال – آقایان بالای 75 سال

تخفیف!

سبک

ففو ( فنر فشاری ورزشی) مدل  سبک

 • سبز
 • کمتر از ۶۰۰ گرم
 • وزن با بسته‌بندی یک کیلوگرم
 • ضخامت میله فنر ۴ میلی‌متر
 • قطر فنر ۱۰ سانتی‌متر
 • تعداد حلقه‌های فنر ۸ و نیم دور

تقویت عضله های زیربغل و سینه و کول – عضله های دست و شانه و مچ دست – عضله های کف لگن و کشاله ران – عضله های ران پا و ساق پا

مناسب برای ؛ آقایان و بانوان ، توانبخشی و فیزیوتراپی – خانم های  55 تا 65 سال – آقایان 65 تا 75 سال

تخفیف!

متوسط

ففو (فنر فشاری ورزشی) مدل متوسط

 • آبی
 • به ارتفاع ۲۶ سانتی‌متر
 • کمتر از ۶۰۰ گرم
 • وزن با بسته‌بندی یک کیلوگرم
 • ضخامت میله فنر ۴ میلی‌متر
 • قطر فنر ۱۰ سانتی‌متر
 • تعداد حلقه‌های فنر ۷ و نیم دور

تقویت عضله های زیربغل و سینه و کول – عضله های دست و شانه و مچ دست – عضله های کف لگن و کشاله ران – عضله های ران پا و ساق پا

مناسب برای ؛ آقایان و بانوان ، توانبخشی و فیزیوتراپی – خانم های  45 تا 55 سال – آقایان 55 تا 65 سال

تخفیف!

متوسط سنگین

ففو (فنر فشاری ورزشی) مدل متوسط سنگین

 • نارنجی
 • به ارتفاع ۲۶ سانتی‌متر
 • کمتر از ۷۰۰ گرم
 • وزن با بسته‌بندی یک کیلوگرم
 • ضخامت میله فنر ۵ میلی‌متر
 • قطر فنر ۱۰ سانتی‌متر
 • تعداد حلقه‌های فنر ۹ و نیم دور

تقویت عضله های زیربغل و سینه و کول – عضله های دست و شانه و مچ دست – عضله های کف لگن و کشاله ران – عضله های ران پا و ساق پا

مناسب برای ؛ آقایان ، توانبخشی و فیزیوتراپی

تخفیف!

سنگین

ففو (فنر فشاری ورزشی) مدل  سنگین

 • قرمز
 • به ارتفاع ۲۶ سانتی‌متر
 • کمتر از ۷۰۰ گرم
 • وزن با بسته‌بندی یک کیلوگرم
 • ضخامت میله فنر ۵ میلی‌متر
 • قطر فنر ۱۰ سانتی‌متر
 • تعداد حلقه‌های فنر ۸ و نیم دور

تقویت عضله های زیربغل و سینه و کول – عضله های دست و شانه و مچ دست – عضله های کف لگن و کشاله ران – عضله های ران پا و ساق پا

مناسب برای ؛ آقایان ، توانبخشی و فیزیوتراپی

تخفیف!

خیلی سنگین

ففو (فنر فشاری ورزشی) مدل  خیلی سنگین

 • بنفش
 • به ارتفاع ۲۶ سانتی‌متر
 • کمتر از ۷۰۰ گرم
 • وزن با بسته‌بندی یک کیلوگرم
 • ضخامت میله فنر ۵ میلی‌متر
 • قطر فنر ۱۰ سانتی‌متر
 • تعداد حلقه‌های فنر ۷ و نیم دور

تقویت عضله های زیربغل و سینه و کول – عضله های دست و شانه و مچ دست – عضله های کف لگن و کشاله ران – عضله های ران پا و ساق پا

مناسب برای ؛ آقایان ، توانبخشی و فیزیوتراپی

در حال نمایش 6 نتیجه

 • logo-samandehi