قوی کردن ماهیچه های کشاله ران

خیلی سبک (سفید)

ففو (فنر فشاری ورزشی) مدل خیلی سبک

 • سفید معادل زرد
 • 26 cm
 • 1 kg

سبک (سفید)

ففو ( فنر فشاری ورزشی) مدل  سبک

 • سفید معادل سبز
 • 26 cm
 • 1 kg

متوسط (سفید)

ففو (فنر فشاری ورزشی) مدل متوسط

 • سفید معادل آبی
 • 26 cm
 • 1 kg

متوسط سنگین (سفید)

ففو (فنر فشاری ورزشی) مدل متوسط سنگین

 • سفید معادل نارنجی
 • 26 cm
 • 1 kg

خیلی سبک

ففو (فنر فشاری ورزشی) مدل خیلی سبک

 • زرد
 • ۲۶ cm
 • ۱ kg

سبک

ففو ( فنر فشاری ورزشی) مدل  سبک

 • سبز
 • ۲۶ cm
 • ۱ kg

متوسط

ففو (فنر فشاری ورزشی) مدل متوسط

 • آبی
 • ۲۶ cm
 • ۱ kg

متوسط سنگین

ففو (فنر فشاری ورزشی) مدل متوسط سنگین

 • نارنجی
 • ۲۶ cm
 • ۱ kg

نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • logo-samandehi